Naziv škole:

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI

Adresa:

Zenica, Bilimišće, br. 69.

Rješenje o osnivanju:

043-0-Reg-11000967, od 22.09.2011. god. pravni sljednik Stručne zanatske škole

Direktor:

Begić Aida

Telefon:

032/460-576

Pomoćnici:

Velkić Munib i
Kamenjaković Nihad

Telefon:

032/460-577

Sekretar:

Kaknjo  Emina

Telefon:

032/460-575

Pedagog:

Lipničević-Radić Andreja

Telefon:

032/460-579

Fax:

032/460-578

E-mail:

szskola@bih.net.ba

Web sajt:

www.szskola.com.ba/index.htm           

    Facebook:    Srednja mješovita škola "Mladost" Zenica