KULTURNO-UMJETNIČKE

  Recitatorska

  Dramska

  Likovna

  Kreatorska

  Estetska

        ZNANSTVENO-TEHNIČKE  I  NASTAVNE

  Saobraćajna

Modelarska

  Mladi električari

  Mladi elektroničari

  Lingvističari

  Mladi vozači

  Mladi mašinci

  Mladi fizičari

  Informatička

  Mladi matematičari

         SPORTSKE

 

 

 

 

 

  Košarka

  Nogomet

  Rukomet

  Odbojka

         OSTALE

 

 

 

 

 

  Izviđači

  Eko sekcija

  CIVITAS

  Religije

Priprema za dan škole i festival rada