Srednja mješovita škola "Mladost" u Zenici
RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH I DOPUNSKIH ISPITA 
U APRILSKOM ROKU ŠK. 2015/2016. godine
TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU  - CR 1 + PK 2 IVR
22.04.2016. Petak
9 00 STRANI JEZIK PISMENI 1. N. Emina
2. S. Edina
3. B. Selma
10 30 MIKRORAČUNARI 1. T. Neldin
2. M. Emir
3. E. Ibrahim
  11 00 PROGRAMIRANJE 1. E. Ibrahim
2. T. Neldin
3. M. Emir
         
23.04.2016. Subota
  09 00 PRAKTIČNA NASTAVA    1. Dž. Munir
   2. E. Ibrahim
   3. T. Neldin
         
25.04.2016. Ponedjeljak
   1. V. Remza
9 00 BOS. J. - PISMENI    2. G. O. Rada
3. G. Beba
   10 30 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. M. Azra
2. V. Edin
3. H. Ibrahim
11 00 STRANI JEZIK - USMENI    1. N. Emina
   2. S. Edina
   3. B. Selma
         
26.04.2016. Utorak
9 30 HIDRAULIKA I PNEUMATIKA    1. D. Amra
   2. L. Atija
   3. Ž. Mirsad
   10 00 AUTOMATIKA 1. Ž. Mirsad
2. L. Atija
3. D. Amra
10 30 ELEKTRIČNE MAŠINE I POGONI 1. Ž. Mirsad
2. D. Amra
3. L. Atija
         
27.04.2016. Srijeda
9 00 MATEMATIKA - PISMENI 1. S. Smaragda
2. T. Fuad
3. T. Nermana
10 30 SOCIOLOGIJA    1. L. Andreja
   2. M. Alma
   3. M. Sanela
  11 00 RAČUNARSKO VOĐENJE PROCESA 1. T. Neldin
2. D. Amra
3. L. Atija
         
28.04.2016. Četvrtak
9 30 MATEMATIKA - USMENI    1. S. Smaragda
   2. T. Fuad
3. T. Nermana
10 00 PODUZETNIŠTVO 1. M. Sanela
2. K. Diana
3. T. Nermana
  11 00 BOSANSKI JEZIK - USMENI 1. V. Remza
2. G. O. Rada
3. G. Beba
         
29.04.2016. Petak
  09 00 FINOMEHANIČKI ELEMENTI I KONST. 1. Ž. Mirsad
2. F. Žana
3. V. Senad