Srednja mješovita škola "Mladost" u Zenici
RASPORED KOMISIJA I POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA 
U  JUNSKOM ROKU 2016.godine
GRAĐEVINSKA STRUKA  3 učenika
01.06.2016. Srijeda
8 00 Praktičan rad 1. V. Sabina
2. B. Emir
3. P. Ramo
         
02.06.2016. Četvrtak
8 00 Praktičan rad 1. V. Sabina
2. B. Emir
3. P. Ramo
         
03.06.2016. Petak
8 00 Pismeno i usmeno obrazloženje  1. V. Sabina
praktičnog rada 2. B. Emir
3. P. Ramo
         
06.06.2016. Ponedjeljak
09 00 Bosanski jezik - pismeni 1. G. Beba
2. V. Remza
3. G. Rada
11 00 Građevinske konstrukcije 1. V. Sabina
Poznavanje materijala (moler) 2. P. Ramo
3. D. Edina