Srednja mješovita škola "Mladost" u Zenici
RASPORED KOMISIJA I POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA 
U  JUNSKOM ROKU 2016.godine
ELEKTROMEHANIČAR /
ELEKTRONIČAR TELEKOMUNIKACIJA  III3 + 2 vanredna
01.06.2016. Srijeda
8 00 Praktičan rad - školska radionica 1. E. Ibrahim
2. S. Mirad
3. Dž. Munir
         
02.06.2016. Četvrtak
8 00 Praktičan rad - školska radionica 1. E. Ibrahim
2. S. Mirad
3. Dž. Munir
         
03.06.2016. Petak
8 00 Pismeno i usmeno obrazloženje  1. E. Ibrahim
praktičnog rada 2. S. Mirad
3. Dž. Munir
         
06.06.2016. Ponedjeljak
09 00 Bosanski jezik - pismeni 1. G. Beba
2. V. Remza
3. G. Rada
11 00 Električni uređaji 1. E. Ibrahim
Komunikaciona tehnika 2. T. Neldin
3. Dž. Munir