Srednja mješovita škola "Mladost" u Zenici
RASPORED KOMISIJA I POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA 
U  JUNSKOM ROKU 2016.godine
FRIZER - VLASULJAR III5 i III6 + 2 učenika    
01.06.2016. Srijeda
8 00 Frizerski salon "MLADOST" 1. H. Dijana
Praktičan rad 2. D. Fadila
III5 3. A. Rusmina
8 00 Frizerski salon "MLADOST" 1. A. Mirsada
Praktičan rad 2. H. Fatima
III6 3. DŽ. Đulzara
         
02.06.2016. Četvrtak
8 00 Pismeno i usmeno obrazloženje 1. H. Dijana
praktičnog rada 2. D. Fadila
III5 3. A. Rusmina
8 00 Pismeno i usmeno obrazloženje 1. A. Mirsada
praktičnog rada 2. H. Fatima
III6 3. DŽ. Đulzara
         
06.06.2016. Ponedjeljak
09 00 Bosanski jezik - pismeni 1. G. Beba
2. V. Remza
3. G. Rada
11 00 Tehnologija materijala 1. D. Edina
2. Đ. Selma
3. A. Rusmina